O minimalnym i maksymalnym wieku osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy

Rozpatrując wniosek o kredyt bank ocenia nie tylko zdolność kredytową przyszłego kredytobiorcy. Bardzo ważnym czynnikiem jest także wiek osoby ubiegającej się o przyznanie kredytu.

Nasza zdolność kredytowa do chwili osiągnięcia wieku emerytalnego jest większa, po przejściu na emeryturę osiągane przez nas dochody maleją. Zmniejsza się więc zdolność kredytowa. Z tego powodu banki rozpatrując wniosek kredytowy interesują się naszym wiekiem.

Wiek minimalny

Banki, które prowadzą działalność na terenie naszego kraju ustaliły w większości minimalny wiek kredytobiorcy na poziomie 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia nie mają jeszcze wszystkich praw do wykonywania czynności prawnych. Nie są na tyle dojrzałe, aby w pełni zdawały sobie konsekwencje, jakie może nieść za sobą zaciągnięcie kredytu. Banki w tym zakresie kierują się swoimi wewnętrznymi przepisami, stąd są także i takie, które nie udzielą kredytu mieszkaniowego osobom, które nie ukończyły dwudziestego pierwszego roku życia. Jednym z warunków uzyskania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę stałego źródła dochodu. W przypadku osób od 18 do 21 roku życia jest to raczej niemożliwe.

Wiek maksymalny

Banku nie interesuje nasz wiek w chwili składania wniosku o kredyt. O wiele bardziej interesuje go, ile będziemy mieli lat w momencie, kiedy na konto banku wpłynie ostatnia rata kredytu. Większość banków stosuje zasadę, że kredyt na zakup mieszkania zostanie przyznany tylko osobom, które w chwili spłacania ostatniej raty nie mają więcej niż 70 lat. Są także banki, które wydłużają granicę maksymalnego wieku do 75 lat. Zdecydowanie największe szanse na kredyt mieszkaniowy mają osoby w wieku trzydziestu lat. Ale otrzymają go także osoby starsze pod warunkiem, że zdecydują się na kredyt z krótszym okresem kredytowania. Od tej reguły są jednak wyjątki. Okres kredytowania może zostać wydłużony jeśli zdecydujemy się na kredyt ze znacznie młodszym współkredytobiorcą. Rozpatrując wniosek, bank uwzględni wiek osoby młodszej.

Dodaj komentarz